• mj@morten-jacobsen.com
  • 50551007

Pia troede, hun skulle skifte karriere, men en vigtig opdagelse gjorde en forskel.

  • 0

Pia troede, hun skulle skifte karriere, men en vigtig opdagelse gjorde en forskel.

Forleden dag i min lokale avis var der et interview med Troels Bech, den tidligere OB træner.

I interviewet fortæller han hvordan han efter fyringen i OB, havde taget sit liv og sin karriere op til revision. Desuden mener han at det nok er sundt for alle engang i mellem at foretage denne øvelse.

Det er netop hvad Pia gjorde. Hun var frustreret over sit nuværende job og bad om hjælp til at få løst sine frustrationer.

Pia havde ellers fået sit drømmejob, som selvstændig forpagter af et cafeteria. Det havde været alt det hun havde drømt om i starten. Spændene, udfordrende og arbejde gik som en leg var nogen af de ord hun brugte på at beskrive sit job.

Nu var det dog som om, at det spændene og udfordrende var gået tabt. Pia kunne ikke finde glæden ved sit job længere, og havde længe gået med tanken om at opsige forpagtningsaftalen. Hun havde også gjort sig nogen tanker om, hvad hun så ville istedet for og hvordan det kunne realiseres.

Problemet var bare, at hun havde nogen bindinger til cafeteria jobbet, idet hendes mand også arbejde i cafeteriet. Et job han iøvrigt var rigtig glad for. Desuden ville det nye job betyde en ændring i parrets økonomi, da det krævede et uddannelses forløb på SU.

Pia var meget opsat på sit karriereskift, og ville gerne coaches til hvordan hun skulle gribe skiftet an. Hun ville også gerne lige have vendt det dilemma hun stod i.

Pia’s værdier

Vi arbejdede blandt andet med Pia’s værdier, og hvad der var vigtigt for hende i hendes valg af karriere. Arbejdet med hendes værdier gjorde stort indtryk på Pia. Hun fik for første gang sat ord på, hvad der var vigtigt for hende. Den prioritering af hendes værdier vi foretog, var også en meget vigtig opdagelse for Pia. Hun sad i noget tid tavst og kiggede på listen med værdier.

Derefter brugte vi en del tid, på at sammenholde de værdier vi fandt frem til, med de karrierer veje og valg hun stod overfor.

Det viste sig, at hun faktisk kunne foretage nogle ændringer i forpagter jobbet således, at nogen af hendes vigtigste værdier ved hendes valg af job blev opfyldt. Vi brugte desuden lidt mere tid på, at visualisere hvordan fremtiden ville komme til at se ud. Både på det eksisterende job og på hendes eventuelt nye job. Det gav Pia en meget stor sikkerhed for, at det rigtige for hende var at beholde forpagtningen og foretage de nødvendige ændringer. Dette indebar at ændre lidt i staben så hun kunne få en person ind, der kunne give hende den nødvendige sparring og modspil. På den måde kunne hverdagen igen blive udfordrende og spændene.

Hele forløbet strakte sig over blot 4 timer.

Sådan finder du dine egne værdier

Du kan selv arbejde med de værdier, der er vigtige for dig i din karriere.

Start med at finde tre episoder eller jobs i dit arbejdsliv som har givet dig præcis, det du søger i et job. Det er vigtigt, at du vælger de første tre episoder eller job, der falder dig ind.

Tænk nu de tre episoder igennem hver for sig og tænk over hvad det var for nogle værdier, der var på spil i episoden eller jobbet.

Skriv værdierne ned på hver sit stykke papir (f.eks en post it lap)

Når du har være alle tre episoder/job igennem, kigger du alle lapperne igennem, og rangerer dem således, at den vigtigste er øverst.

Nu er det så det bliver spændene. Du tager nu de to øverste værdier, og holder dem op overfor hindanden. Stil dig selv spørgsmålet hvis jeg kun kunne få den ene af de to, hvilken skulle det så være. Den af de to det drejer sig om, lægger du nu øverst og den anden som nummer to. Herefter tager du nummer to og tre, og gentager samme øvelse. Hvis de skifter plads (så nummer tre bliver nummer to), har du nu et nyt par som et og to, der ikke er blevet matchet, og du må derfor tjekke hvilken af de to, der er den vigtigste. Sådan fortsætter du igennem hele rækken indtil, der ikke noget sted ligger to værdier over eller under hinanden, som ikke er blevet matchet.

Det er er højst sandsynligt, at der vil opstå en helt ny rækkefølge, og det er også meget sandsynligt, at du bliver overrasket.

Mange har også en oplevelse af, at en ny sandhed har vist sig for dem, men det er blot deres egne værdier, der er blevet kortlagt for dem.

God fornøjelse!


Translate »