• mj@morten-jacobsen.com
  • 50551007

Specialist eller leder

  • 0

Specialist eller leder

Tags : 

I Ingeniøren idag er der et tema om netop denne problemstilling, som igennem flere interessante artikler bliver beskrevet fra flere vinkler. Det fik mig til at tænke på de erfaringer jeg har med at være mentor for unge ingeniører.

Mange akademikere vil på et tidspunkt blive stillet over valget, om de skal blive ledere eller specialister.
Mange vælger ledervejen når de får den mulighed. Som ung akedemiker kan det være forbundet med en del prestige at blive leder. desuden viser lønstatistikkerne ofte, at ledere er bedre lønnet og det kan være smigrende at blive tilbudt en lederstilling.

Men hvad gør man, hvis man ikke har lyst til at være leder og man er i en virksomhed, hvor lederjobs er den måde, man belønner medarbejdere på.
Jeg har været mentor for en ung ingeniør, som blev stillet overfor netop dette dilemma. Han ønskede faktisk ikke den lederstilling, han blev tilbudt. Hans passion var det tekniske og de tekniske problemstillinger. Han beskrev sig selv som lidt nørdet og havde ikke lyst til at bruge sin tid på administration.
Samtidig var det en del af belønningsstrukturen i virksomheden, at når man havde gjort det godt som specialist, blev man forfremmet til leder.
En stor del af vores samtaler gik på, at få afklaret hvordan han skulle forholde sig til tilbuddet. Skulle han acceptere det fordi det forventedes i virksomheden? Skulle han sige fra og hvad ville konsekvenserne så være? Hvis han sagde fra, hvordan skulle han så retfærdiggøre sit valg overfor virksomheden? Vi brugte lang tid og mange samtaler på det, hvilket viser, hvor meget dilemmaet fyldte for ham.
Han endte med at vælge, at sige fra og fortsætte som specialist. Gennem vores samtaler var han godt forberedt og havde fået klarhed over, hvad han ville og hvordan han skulle fremføre sine argumenter, overfor ledelsen i den virksomhed han er ansat i.

 

Hvis du er interesseret i et karriere coaching forløb, så læs mere her.


Translate »