fbpx

Karriere Coaching

Hvad end du skal i gang med at starte din karriere, du står overfor et karriereskift, eller du bare føler, din karriere er kørt fast, så kan et karrierecoachingforløb være gavnligt for dig.

Et karrierecoachingforløb kan hjælpe dig med at afklare “her og nu” udfordringer, eller det kan være et længerevarende forløb, hvor du kan bruge din coach til opfølgning og til at hjælpe med de udfordringer, du møder undervejs.

Jeg har en holistisk tilgang til karrierecoaching. Det vil sige, at når vi arbejder med dine karrieremål, er det vigtigt, at alle forhold i dit liv tages i betragtning.

Når du har været igennem et karrierecoachingforløb, vil du opleve, at du føler, du er afklaret i forhold til, hvad det er, du skal, og hvilken retning, du skal vælge. Du vil føle dig sikker i dit valg, og du vil vide, at dine karriereønsker er realistiske – både i forhold til dine faglige kompetencer og i dine ønsker for dit privatliv.

Et karrierecoachingforløb kan indeholde følgende emner:

 • Din nuværende situation, og hvor du ser dig selv om 1, 5 og 10 år – eller måske endnu længere ude i fremtiden.
  Vi kigger på, hvad det er for udfordringer, du står med lige her og nu.
 • En afdækning af, hvad der er det vigtigste for dig i dit valg af karriere.
  For eksempel, om du søger stabilitet, har et ønske om flere udfordringer i dit arbejde, eller andre ting, der er vigtige for dig.
  Ved fælles hjælp, finder vi ud af, hvad der er mest vigtigt for dig.
 • Din personlighedstype eller personlighedsprofil.
  Vi opstiller en personlighedstype, som giver dig et værdifuldt indblik i din egen personlighed. At kende sig selv er en meget vigtig forudsætning for at nå sine karrieremål.
 • Hjælp til at opstille de muligheder, du har.
  Vi arbejder med de mål, du har med din karriere, og sammen vurderer vi, om de er realistiske. Måske har du flere forskellige mål, vi skal have arbejdet igennem.
 • En plan for, hvordan du når dine mål.
  Når vi har fundet ud af, hvad der er vigtigt for dig, og hvad dine mål er, kigger vi på, hvordan mål og værdier passer sammen. På den måde får du klarhed over, hvad dit karrieremål skal være, og vi kan begynde at ligge en plan.
 • Opstilling af delmål.
  Dit karrieremål kan ligge langt ude i fremtiden, så derfor kan det være nødvendigt at opstille nogle delmål undervejs.
  Det kan også være, at dit karrieremål kræver uddannelsesmæssige tiltag. Dette søger vi at afdække med de øvrige delmål, du måtte have.
 • Kortlægning af dine faglige og personlige kompetencer.
  For at kunne nå dit personlige karrieremål, er det vigtigt, at du kender dig selv. Når du kender dig selv, vil du opleve, at du i langt højere grad agerer hensigtsmæssigt i dit job, såvel som i dine relationer og i øvrige situationer.
 • En karriereplan, der tager højde for alle de ønsker, du har til din fremtid således, at der er plads til eventuel familie, fritidsinteresser osv.
 • Hvordan du overvinder udfordringer undervejs.
  Det er ikke usandsynligt, at du vil møde udfordringer undervejs og som din coach, vil jeg kunne hjælpe dig videre. Måske får du brug for hjælp til en vigtig jobsamtale eller en medarbejdersamtale.
 • Ændringer af personlige forhold under dit karriereforløb (ægteskab/skilsmisse, børn/familie, sygdom), som gør det nødvendigt at korrigere planen eller opstille nye mål.

Du kan vælge et forløb, hvor vi drøfter de emner, der optager dig mest, og på den måde få din karriere på sporet. Du kan også vælge ét af de strukturerede forløb, hvor du bliver ført igennem en række øvelser og discipliner, der giver dig et rigtig godt udgangspunkt for at kickstarte din karriere.

Jeg tilbyder følgende forløb:

Basis forløbet: er for dig, som har brug for at få en grundlæggende karriereplan lagt med henblik på at få dig videre med din karriere.

Prof forløbet: er for dig, som gerne vil have et godt selvindblik og en karriereplan, der tager højde for flere aspekter i dit liv. Desuden er du interesseret i at få en opfølgning på planen og blive holdt op på dine delmål.

VIP forløbet: er for dig, der virkelig vil noget med din karriere. Du har store mål og har brug for at kende dig selv, dine styrker og svagheder. Du har desuden et ønske om at få løbende sparring på dine fremskridt og de problemstillinger, du møder i din karriere.

BASIS FORLØB

✓ Indledende samtale – 1 time
Her vil vi snakke om din nuværende situation og dine ønsker for din fremtidige karriere samt afdække dine karrieremål og personlige mål.

✓ Persontype bestemmelse – ½ time
Du vil få et værdifuldt indblik, når du kender din persontype. Gennemførelsen af analysen vil blive brugt som udgangspunkt for en coachingsamtale, hvor vi har fokus på, om din personlighedsprofil er i overensstemmelse med dine karrieremål.

✓ Værdiafklaring – 1 time
Hvilke værdier er vigtige for dig? Vi finder frem til netop dine værdier.

✓ Karriereplan – 1 time
Vi udfærdiger en karriereplan på bagerund af dit mål, dine profil og dine værdier.

PROF FORLØB

✓ Indledende samtale – 1 time
Her vil vi snakke om din nuværende situation og dine ønsker for din fremtidige karriere. Afdækning af karrieremål og personlige mål.

✓ Persontypebestemmelse – 1 time
Du vil få et værdifuldt indblik, når du kender din persontype. Gennemførelsen af analysen vil blive brugt som udgangspunkt for en coachingsamtale, hvor vi har fokus på, om din personlighedsprofil er i overensstemmelse med dine karrieremål.

✓ Værdiafklaring – 1 time
Hvilke værdier er vigtige for dig? Vi finder frem til netop dine værdier.

✓ Karriereplan – 1 time
Vi udfærdiger en karriereplan på bagerund af dit mål, din profil og dine værdier.
I karriereplanen medtager vi alle forhold i dit liv, som vil få indflydelse på din karriere. Herunder uddannelse, familie, fritid osv.

✓ Opfølgende coachingsamtaler – 1 timer
Når karriereplanen er lagt, vil der være mulighed for 2 opfølgende coachingsamtaler af en times varighed pr. samtale.

VIP FORLØB

✓ Indledende samtale – 1 time
Her vil vi snakke om din nuværende situation og dine ønsker for din fremtidige karriere. Afdækning af karrieremål og personlige mål.

✓ Persontype bestemmelse – 1 time
Du vil få et værdifuldt indblik, når du kender din persontype. Gennemførelsen af analysen vil blive brugt som udgangspunkt for en coachingsamtale, hvor vi har fokus på, om din personlighedsprofil er i overensstemmelse med dine karrieremål.

✓ Kompetence afklaring – 1 time
Du vil få afdækket dine kernekompetencer og desuden hvilke af dine kompetencer du bedst kan lide at anvende. På den måde får du nogen klare retninger for, at vælge den karriereveje der passer bedst til dig.

✓ Værdiafklaring – 1 time
Hvilke værdier er vigtige for dig? Vi finder frem til netop dine værdier.

✓ Karriereplan – 1 timer
Vi udfærdiger en karriereplan på bagerund af dit mål, din profil og dine værdier.
I karriereplanen medtager vi alle forhold i dit liv, som vil få indflydelse på din karriere. Herunder uddannelse, familie, fritid osv.

✓ Opfølgende coachingsamtaler – 2 timer
Når karriereplanen er lagt, vil der være mulighed for 2 opfølgende coachingsamtaler af en times varighed pr. samtale.

✓ Løbende coachingsamtaler – 1 timer
Undervejs i forløbet vil der blive indlagt flere 1:1 coachingsessioner. Gennem disse samtaler vil du opnå en større sikkerhed for dit valg. Der vil desuden være mulighed for at tage aktuelle problemstillinger op, som du måtte støde på undervejs.

Ledercoaching

Vil du gerne styrke dit lederskab? Se mere herunder.

w

Outplacement

Er du uden job, eller står du over for et jobskifte?

Kontakt

ADRESSE

Klokkens Kvarter 92,
5220 Odense SØ

TELEFON