fbpx

HVEM ER JEG?

Morten Jacobsen

En kort introduktion

Selvom jeg det meste af mit voksne liv har beskæftiget mig som rådgivende ingeniør for store koncerner som ABB og Sweco, har min interesse for at hjælpe andre mennesker med deres personlige udvikling drevet mig til at starte egen praksis som coach.
En personlig krise i mit privatliv betød, at jeg i 2012 rakte ud efter hjælp hos en psykoterapeut i Jylland, og den styrke og personlige transformation, der kom ud af dette samarbejde – samt min fascination af de redskaber, der anvendes under psykoterapi og NLP, ledte mig til at gennemføre en uddannelse til NLP Psykoterapeut, så også jeg ville kunne hjælpe andre med at overvinde de udfordringer, de stod overfor.
Siden 2014 har jeg så sideløbende med mit faste job som ingeniør, arbejdet med coaching af mennesker i min egen praksis. De første år var der primært tale om lifecoaching, men da mine mange års erhvervserfaring som projektleder afspejlede sig i min coaching, oplevede jeg efterhånden en øget henvendelse af klienter med jobrelaterede udfordringer. Det betyder, at jeg gradvist har udviklet min virksomhed til, at jeg nu hovedsageligt beskæftiger mig med karrierelateret coaching.
Eftersom jeg også har livslang erfaring inden for idrætsverdenen – både personligt og som leder og træner, fandt jeg det meget naturligt også at trække på denne erfaring og praktiserer derfor ligeledes mentaltræning af idrætsudøvere tilknyttet diverse former for idrætsgrene på henholdsvis ungdoms- og seniorniveau.
Det har længe været en drøm at gøre coaching til min levevej, og i sommeren 2019 blev det endelig en realitet, da ydre omstændigheder muliggjorde, at jeg blev i stand til at kombinere min coachpraksis med en selvstændig konsulentvirksomhed som rådgivende ingeniør med speciale i biogasanlæg og en kundeflade i hele verdenen.

Erhvervskarriere

Jeg har siden 1992 arbejdet som ingeniør og projektleder inden for biogasanslæg. Gennem årene har jeg prøvet kræfter med vidt forskellige typer af virksomheder. Jeg har arbejdet i virksomheder, der fremstillede og solgte konkrete produkter, og jeg har arbejdet i rådgivervirksomheder.
I 2000 – 2001 var jeg udstationeret 1½ år i Japan.
Jeg har haft ansættelse i virksomheder, der måtte lukke, og jeg har også oplevet at blive afskediget. Jeg har søgt stillinger, som jeg ikke er blevet tilbudt, og nogle, som jeg har fået, og ligeledes er jeg i flere tilfælde blevet headhuntet til specifikke projekter.
Gennem alle mine ansættelser har jeg virket som projektleder. I takt med min voksende erfaring er projekterne blevet større og mere komplekse. Min tilgang til ledelse er derfor afspejlet gennem den erfaring, jeg har som både projektleder og frivillig leder, hvor ledelse i meget høj grad handler om kommunikation og motivation.

Fritidskarriere

Jeg har i en periode på 14 år arbejdet som frivillig leder og fodboldtræner. Primært i aldersgruppen U6-U12. Gennem mit frivillige arbejde fik jeg mulighed for at arbejde som konsulent i DBU.
I DBU har jeg været med til at implementerer DBU’s nye børnestruktur “Holdninger og Handlinger” blandt andet gennem seminarer og workshops.
Som en videreførelse af mit arbejde i DBU, blev jeg ansat i OB som børnechef. Opgaven her lød på at implementere DBU’s holdninger og handlinger i OB’s Børneafdeling.
Som fodboldtræner har jeg en UEFA B-licens, som desværre er udløbet nu.

Uddannelse

2013 – 2017 NLP Psykoterapeut
1996 – 2000 HD Organisation
1988 – 1992 Maskiningeniør
1985 – 1986 Værnepligtig

Kontakt

ADRESSE

Klokkens Kvarter 92,
5220 Odense SØ

TELEFON