fbpx

LEDERCOACHING

Vil du gerne styrke dit lederskab, så er et ledercoaching forløb noget for dig.

De ledere jeg har haft i coaching forløb er kommet med vidt forskellige baggrunde og har givet mig et indblik i at ledelse kan have mange ansigter. Ledelse kan være at drive en købmandsbutik, leder i en børnehave, det kan være at være ejerleder i en iværksættervirksomhed, det kan være afdelingsleder i en butik, det kan være slagschef i en større IT virksomhed, det kan være direktør i en større virksomhed osv. osv.

På trods af de mange forskellige typer af ledere jeg har stødt på er der alligevel nogen altoverskyggende og gennemgående træk på den emner mine klienter gerne vil arbejde med
Der er tre gennemgående emner de ledere jeg har haft i coaching forløb har givet udtryk de vil arbejde med. De tre emner er :

  • Selvledelse
  • Kommunikation
  • Autentiske ledelse eller ledelsesstil

Selvledelse

Er du ofte plaget af at du er lidt bagud hele tiden, du bliver hele tiden forstyrret Du har måske svært ved at prioriterer dine opgaver. Hvordan får man struktur på hverdagen? Hvordan prioriterer man sine opgaver når der er flere opgaver end der er tid til? Hvordan skaber man overskud til strategisk tænkning når den daglige drift tager alle ressourcer?

Jeg kan give dig nogen konkrete og detaljerede værktøjer til at strukturerer din hverdag bedre. Men endnu bedre; gennem coaching samtaler vil jeg udfordrer dig på din overbevisninger om hvad du skal påtage dig og hvad du skal kunne.

Efter et endt forløb skulle du gerne være i stand til at strukturerer din dag og prioriterer dine opgaver, således at du får mere overskud i din hverdag til at udvikle din virksomhed eller din afdeling.

Kommunikation

Når jeg har ledere i coaching forløb hører jeg ofte historier om misforståelser og konflikter, der ofte bunder i dårlig kommunikation fra lederen selv.

At kommunikerer på den rigtige måde kan lyde banalt, men kan ofte gøre en stor forskel i din ledelse. Selvom budskabet er det samme er det bestem ikke lige meget hvordan det bliver sagt.

I et ledercoaching forløb vil vi arbejde med din kommunikation, så du vil blive istand til at leverer dine budskaber på en empatisk, ordentlig og motiverende måde.

En salgschef jeg havde i et coaching forløb havde modtaget en opsigelse fra en dygtig sælger, samme dag som vi havde en aftale. Vi brugte tiden på at planlægge strategien og kommunikation til sælgeren. Næste dag lykkes det salgschefen at overtale sælgeren til at trække sin opsigelse tilbage, udelukkende ved at vælge den rette kommunikationsstrategi.

Autentisk ledelse

En af de myter der stadig består i ledelse i dag er at lederen skal være bedre til alle opgaver end sit team og skal kunne guide og komme med løsninger på de udfordringer og opgaver der opstår henad vejen. Det giver selvsagt en begrænsning i udførelsen af teamets opgaver, da talenter eller eksperter i teamet ikke vil kunne udnytte deres potentiale.

Mine ledercoachingforløb tager udgangspunkt i det begreb der hedder autentisk ledelse.
Autentiske ledelse handler grundlæggende om at være sig selv. Det lyder simpelt, men er det sjældent. De færreste kan sige sig fri for engang i mellem at foretage handlinger der strider mod deres egne værdier eller overbevisninger.
Oftest går det galt fordi du som leder ikke er helt sikker på hvad der er dine værdier og overbevisninger og måske ovenikøbet din identitet som leder.

Den autentiske leder arbejder mod et større mål end egen karriere og status, sætter sit team i centrum og sørger for at de altid trives og har så gode muligheder som muligt for at udføre deres arbejde.
Den autentiske leder er bevidst og åben om sine egne styrker og svagheder og er ikke bange for at dække sine svage sider af i teamet.
Der er store gevinster ved at at være en autentisk leder. for dine medarbejdere handler det om at de har en chef de “kender”. Det giver tryghed og tryghed bland medarbejderne eller i teamet vil give bedre resultater.

“Jeg forbedrerede resultat i salgsafdelingen med 23%,
efter et coaching forløb”

– Salgschef, tidligere klient

I et coaching forløb med fokus på autentisk ledelse vil du lære dig selv at kende så du kan hvile i dig selv uden frygt for ikke at gøre “det rigtige”. du vil i højere grad kunne handle efter dine egne værdier og overbevisninger.
Du vil i forløbet få defineret hvad lige præcis din lederopgave er ud fra dine kompetencer og værdier og du vil føle dig tryg i din ledelses stil, med bevidstheden om at den er den rigtige for dig.

Jeg tilbyder følgende forløb:

Alle forløb foregår udelukkende som 1:1 forløb og er derfor både intensive og meget effektive.

Basis forløbet: er for dig der egentlig er godt tilfreds med din egen ledelsesstil, men føler, at der er noget, der alligevel ikke er helt tilfredsstillende som leder i din hverdag, så er basisforløbet noget for dig.

I basisforløbet vil der være mulighed for at arbejde med de emner, der optager dig og din ledelse mest. Der vil også være mulighed for at gå lidt dybere med enkelt emner. De, der vælger et basisforløb, vil typisk gerne arbejde med selvledelse eller med deres kommunikation.

Prof forløbet:  er for dig der har mod på at tage skridtet videre i forhold til basis pakken, hvor der ofte arbejdes med her og nu udfordringer. I prof forløbet er der mulighed for at arbejde mere med din personlighed og ledelsesstil.

Et prof forløb vil give dig en bedre indsigt og sikkerhed i, hvem du er som leder, og samtidig vil det give dig overskud i form af bedre selvledelse. Ligeledes vil du få adgang til værktøjer, der vil bringe dine kvaliteter bedre i spil.

VIP forløbet: er for dig som vil tage din ledelse til det næste niveau og skabe bedre resultater for både dig selv, din afdeling eller virksomhed, er det et VIP forløb, du skal vælge.

Et VIP forløb vil give dig en styrket lederidentitet gennem arbejde med dine værdier og overbevisninger. Det vil styrke dine kommunikationsevner og din måde at strukturere og lede dig selv på.

Din daglige ledelse vil afspejle en klar sammenhæng mellem din ledelsesidentitet, de værdier, du står for, samt din daglige adfærd. Kort sagt, du vil fremstå som en autentisk leder.

Karrierecoaching

Et karrierecoachingforløb kan være gavnligt for dig.

w

Outplacement

Er du uden job, eller står du over for et jobskifte?

Kontakt

ADRESSE

Klokkens Kvarter 92,
5220 Odense SØ

TELEFON