fbpx

Mentaltrænings-forløb

“The successful warrior is the average man, with laser-like focus.”Bruce Lee

Mentaltræning med Morten Jacobsen

Mentaltræning er, som navnet antyder, en træning der skal forbedre din mentale tilstand i situationer hvor du skal præstere. Som al anden træning skal skal det bygges op og holdes ved lige. Hvis du ikke har dyrket mentaltræning før, vil du få mest ud af at bygge din mentale robusthed op over en periode.

Fra din fysiske træning kender du begreber som grundform, konkurrenceforberedelse, restitution og skadesbehandling. På nøjagtig samme måde kan du anskue mentaltræning. Du skal have en robusthed (grundform), du skal forberede dig mentalt til konkurrencer og du kan komme ud for perioder hvor du har brug for at restituere mentalt eller eller få behandlet skuffelser over svigtende resultater eller manglende udtagelser

Tre områder af mentaltræning

Den mentaltræning jeg tilbyder er bygget op om tre forskellige områder af mentaltræning, de tre områder har jeg navngivet så du kan kende dem fra din fysiske træning. Områderne er:

  • Mental grundform
  • Konkurrenceforberedelse
  • Skadesbehandling/restitution

Denne opbygning er markant anderledes end den opbygning flere traditionelle mentaltrænere anvender. I traditionel mentaltræning fokuseres der meget på konkurrenceforberedelse og skadesbehandling.

Når du får mentaltræning hos mig vil der være stor fokus på den mentale grundform udfra en betragtning om at jo bedre dit mentale beredskab er, jo mindre er behovet for konkurrence forberedelse og “skadesbehandling” Hvilket også har vist sig at være gældende i praksis.

Mental grundform

For at opbygge din mentale grundform arbejder vi med, udover med dine målsætninger, også med  nogen mere grundlæggende elementer, såsom værdier overbevisninger og din identitet , som idrætsudøver.

Konkurrenceforberedelse

Til konkurrence forberedelse arbejdes der med en nært forestående konkurrence. Her handler det om fokusering på den forestående blandt andet gennem visualiseringer. Det kan desuden være håndtering af nerver eller håndtering af en skrækmodstander.

Skadesbehandling/restitution

Skadesbehandling og restitution handler om at genskabe din mentale styrke og tro på dig selv efter skuffelser, nederlag perioder med formdyk eller i perioder hvor du er skadesplaget og derfor ikke kan dyrke din idræt.

Mentaltræningsforløb

Over et forløb på 8 gange vil vi arbejde med alle områder af mentaltræningen. Der vil være tid til at opbygge din mentale grundform samtidig med at vi arbejder med aktuelle konkurrencer.

På forløbet arbejder vi med:

  • dine drømme og målsætninger
  • din daglige motivation til at træne, selvtræne, spise rigtigt, få tilstrækkelig søvn osv.
  • din fokus og energi under træning og konkurrence.
  • dine evner til at overvinde eventuel præstationsangst eller andre forhold der hæmmer din præstation.
  • dine værdier, og hvad der er vigtigt for dig både med hensyn til din idræt og også med hensyn til at det der ikke har med din idræt at gøre
  • dine overbevisninger altså det du tror om dig selv og dine evner.
  • Din identitet som idrætsudøver

Forløbet opbygger din mentale grundform og gør det meget nemmere for dig at fokusere til træning og kamp. Samt komme igen efter skuffelser. Er der områder der volder dig særlige problemer vil vi selvfølgelig arbejde yderligere der.

Forløbet gennemføres over 8 gange og efter et gennemført forløb beskriver mange at de føler sig afklarede. Eller som en løber beskrev det:
“Førhen kunne jeg nogen gange kæmpe med at komme ud at løbe om morgenen og jeg synes det var hårdt. Nu er det som jeg bare gør det uden at tænke over det”

Forældreworkshop

Måske er en forældreworkshop lige noget for jer.

Mentaltræning for ungdomsspillere

Se nærmere herunder.
w

Forældrecoaching

Som forælder skal du være bevidst om at din rolle.

Teamudvikling

Det allervigtigste er, at alle trækker i samme retning.

Kontakt

ADRESSE

Klokkens Kvarter 92,
5220 Odense SØ

TELEFON