fbpx

De fleste vil efter en kort eftertanke nok svare nej til ovenstående spørgsmål. Alligevel er der rigtig mange, der jagter meget ambitiøse karrieremål. Nu er der kommet hjælp fra Videnskaben, som giver svar på spørgsmålet.

I en undersøgelse, der har kørt over en periode på 79 år, har forskere fra Harvard University fulgt 724 mænd, som er blevet undersøgt, fra de var teenagere, til de blev gamle.

Studiet blev påbegyndt i 1938, og år efter år blev deltagerne spurgt ind til deres liv, helbred og arbejde.

I en kultur – ganske vist amerikansk, men som vi danskere sagtens kan relatere os til – hvor hårdt arbejde og succesrige karrierer hyldes som vejen til det gode liv, er resultatet højst overraskende.

Det viser sig nemlig, at kvaliteten af vores nære relationer, såsom ægtefælle, familie og nære venner er altafgørende for både trivsel og helbred, når vi bliver ældre. Det har altså intet med succes, velstand, social status, IQ eller gener at gøre.

Her er nogle af de pointer, som studiet afslørede.

Sociale relationer er godt for os. Ensomhed er en dræber.
Gode, sociale relationer gør os lykkeligere og sundere. Modsat viste undersøgelsen, at mænd, som følte sig ensomme, var mindre lykkelige, at deres helbred og deres hjernefunktion forringedes tidligere i livet, og at de levede i kortere tid end de mænd, som ikke følte sig ensomme.

Kvaliteten af vores relationer har betydning.
Studiet viste ligeledes, at det er vigtigt at fokusere på kvaliteten af vores relationer. Hvis vi konstant lever i en form for konflikt, har det en negativ indflydelse på vores helbred. Det kan for eksempel være bedre for helbredet at indgå skilsmisse frem for at leve i et konfliktfyldt ægteskab.
Ligeledes kan et arbejde under højt stressniveau og et usundt, psykisk arbejdsmiljø ikke overraskende have stor indflydelse på både vores psykiske og fysiske helbred.
Undersøgelsen viste, at de personer, der var mest tilfredse i deres relationer i 50-års alderen, var sundere, når de rundede de 80 år.

Gode relationer gavner vores hjerne – ikke kun vores helbred.
Undersøgelsen viste også, at de 80-90-årige mænd, der levede i trygge relationer, havde en bedre hukommelse, hvorimod de, der levede i utrygge relationer uden tillid til hinanden, oplevede en større reduktion i deres hukommelse.
Samtidig viste det sig, at diskussioner mellem ægtefolk ikke påvirkede hukommelsen, så længe de 80-90-årige par vidste, at de trygt kunne stole på hinanden.
Det samme gør sig gældende på arbejdspladsen. Et arbejdsforhold, hvor chefen altid bakker op om sine ansatte og får dem til at føle sig trygge, vil give langt bedre medarbejdere og mindre sygefravær.
Det modsatte er også gældende. Chefer eller mellemledere oplever mindre stress, sygefravær og præsterer bedre, hvis de indgår i trygge relationer med deres medarbejdere.

Hvad kan du gøre?
Sørg for at din karriereplan tager højde for, at du skal have tid til at pleje dine relationer. Det er muligt, at dine ambitioner er skyhøje, hvilket de gerne må være, men det er min påstand, at det er muligt at nå sine karrieremål uden at give køb på sine relationer.
Derfor skal du afse tid til både din nære familie, ægtefælle og børn samt andre gode relationer, som for eksempel sportsholdet, logen, whiskyklubben, kortvennerne osv. På den måde kan du sikre dig, at din karriere netop giver dig det gode liv, som du ønsker dig.